241 – Готельно-ресторанна справа

2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Рік введення в дію: 2023
Рік введення в дію: 2022
Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері готельного та ресторанного бізнесу

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі сфери обслуговування за спеціальністю “Готельно-ресторанна справа”.

Особливості програми: Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з готельно-ресторанної справи. Значна увага в освітній програмі приділена управлінсько-економічній складовій готельно-ресторанної справи. У результаті навчання за даною програмою студенти отримають універсальні компетентності з готельно-ресторанної справи.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері готельного та ресторанного бізнесу

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі сфери обслуговування за спеціальністю “Готельно-ресторанна справа”.

Особливості програми: Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з готельно-ресторанної справи. Значна увага в освітній програмі приділена управлінсько-економічній складовій готельно-ресторанної справи. У результаті навчання за даною програмою студенти отримають універсальні компетентності з готельно-ресторанної справи.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері готельного та ресторанного бізнесу

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі сфери обслуговування за спеціальністю “Готельно-ресторанна справа”.

Особливості програми: Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з готельно-ресторанної справи. Значна увага в освітній програмі приділена управлінсько-економічній складовій готельно-ресторанної справи. У результаті навчання за даною програмою студенти отримають універсальні компетентності з готельно-ресторанної справи.