231 – Соціальна робота. Соціальна педагогіка та коучинг

2020

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 231 Соцiальна робота

Назва освітньої програми: Соціальна робота.Соціальна педагогіка та коучинг

Гарант освітньої програми: Л.О. Данильчук, докт.пед.наук, проф.

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та прикладні проблеми у соціальній сфері, соціально-педагогічній діяльності засобами коучингу, у тому числі управління соціальними, соціально-педагогічними процесами та процесами, що мають місце в індивідуальному розвитку особистості та передбачає застосування певних теорій і методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, зорієнтованих на подальшу фахову самоосвіту.