208 – Агроінженерія

2021

Обговорення завершується: 26.08.2021

Спеціальність: 208 Агроінженерія

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Агроінженерія

Керівник проектної групи: А.В. Мартинюк, д.т.н., доцент

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – А.В. Мартинюк на електронну адресу avmart@khmnu.edu.ua