192 – Промислове та цивільне будівництво

2020

Обговорення завершується: 24.06.2020

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Обговорення завершується: 24.06.2020

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Промислове та цивільне будівництво

Керівник проектної групи: А.А. Нестер, канд. техн. наук, доцент

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Нестеру А.А. на електронну адресу nesteranatol111@gmail.com