191 – Архітектура та містобудування

2023, 2021

Обговорення завершується: 14.07.2023

Спеціальність:191 – Архітектура та містобудування

Рівень освіти:  перший (бакалаврський)

Назва освітньо-професійної програми:  АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Керівник проектної групи:  Г.А. Негай

Контактна особа –  О.В. Багрій 

електронна адреса: bahriio@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 26.06.2021

Спеціальність: 191 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Архітектура та містобудування

Керівник проектної групи: Смоляк В.В.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Смоляку В.В. на електронну адресу