191 – Архітектура та містобудування

2023, 2021, 2020

Рік введення в дію: 2023
Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування

Назва освітньої програми: Архітектура та містобудування

Гарант освітньої програми: Г.А. Негай, канд.арх., доц.

Мета освітньої програми: Підготовка творчих особистотей та фахівців, здатних формувати архітектурну ідею та створювати проєкти окремих архітектурних об’єктів та містобудвних комплексів та вирішувати комплексні архітектурні задачі через розробку проєктно-кошторисної документації.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта у галузі архітектури та будівництва за спеціальністю архітектура та містобудування.

Особливості програми: Інтеграція художньо-композиційної, інженерно-технічної та загальнонаукової підготовки при систематичному впровадженні набутих знань в практику архітектурного проєктування конкретних об’єктів.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування

Назва освітньої програми: Архітектура та містобудування

Мета освітньої програми: Підготовка творчих особистотей та фахівців, здатних формувати архітектурну ідею та створювати проєкти окремих архітектурних об’єктів та містобудвних комплексів та вирішувати комплексні архітектурні задачі через розробку проєктно-кошторисної документації.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта у галузі архітектури та будівництва за спеціальністю архітектура та містобудування.

Особливості програми: Інтеграція художньо-композиційної, інженерно-технічної та загальнонаукової підготовки при систематичному впровадженні набутих знань в практику архітектурного проєктування конкретних об’єктів.