182 – Проектування взуття та галантерейних виробів

2020

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 182 Технології легкої промисловості

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Проєктування взуття та галантерейних виробів»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми інноваційного характеру з виробництва та технологій легкої промисловості за спеціалізацією «Проєктування взуття та галантерейних виробів» для забезпечення виробничого процесу на підприємствах, в установах та організаціях галузі/сфери.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі виробництво та технології за спеціальністю технології легкої промисловості зі спеціалізації проєктування взуття та галантерейних виробів

Особливості програми: Програма має прикладний характер та орієнтована на проєктно-художню та технологічну підготовку виробництва взуття та шкіргалантерейних виробів з використанням інноваційних інформаційно-комп’ютерних технологій