182 – Конструювання та технології швейних виробів

2023, 2020

Рік введення в дію: 2023
Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 182 Технологiї легкої промисловостi

Назва освітньої програми: Конструювання та технології швейних виробів

Гарант освітньої програми: М.О. Кущевський, к.т.н., професор