174 – Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка

2023

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка

Назва освітньої програми: Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка

Гарант освітньої програми: Валерій Мартинюк, д.т.н, професор

Мета програми: Підготовка конкурентоздатних фахівців, які володіють загальнокультурними та професійними компетентностями у галузі автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та роботехніки, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем створення, модернізації, експлуатації та супроводження систем автоматизації, їх компонентів, у тому числі систем автоматизації сонячної енергетики, кіберфізичних систем, технологій цифрової трансформації та цифрових двійників, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

Особливості програми: Унікальність ОПП забезпечується підготовкою інженерів, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації та супроводження систем автоматизації сонячної енергетики, цифрових двійників компонентів та кіберфізичних систем керування, технологій цифрової трансформації розподілених систем генерації та накопичення електроенергії на основі мікромереж, які є складовими Industry 4.0 та переходу підприємств до сталої зеленої енергетики, а також можливостями синергетичної співпраці з провідними підприємствами Хмельниччини, їх участю у розробленні освітніх програм, стабільною базою практик.