172 – Телекомунікації та інформаційно-комунікаційні технології

2019

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Телекомунікації та інформаційно-комунікаційні технології

Мета освітньої програми: Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з впровадження та застосування технологій телекомунікацій і радіотехніки, що сприяють соціальній стійкості та мобільності випускника на ринку праці.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта у галузі електроніка та телекомунікацій за спеціальністю «Телекомунікація та радіотехніка». Акцент на здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в області телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема щодо проєктування, розробки, впровадження та експлуатації нових інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних систем та інформаційно-комунікаційних технологій, а також сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних мереж і телекомунікаційних систем, що передбачає застосування певних теорій та методів телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Особливості програми: Інтегрована підготовка до самостійного використання і впровадження технологій в області телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій, а також інтеграція знань з перспективних напрямків проєктування інфокомунікаційних систем та мереж, телекомунікаційних систем та мереж на основі сучасних програмно-апаратних засобів та інформаційних технологій. Проходження практик на передових підприємствах, які експлуатують телекомунікаційні системи та інформаційно-комунікаційні технології. Тісна співпраця з промисловими підприємствами регіону.