172 – Електронні інформаційно-комунікаційні системи та мережі

2023

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 172 Електронні комунікації та радіотехніка

Назва освітньої програми: Електронні інформаційно-комунікаційні системи та мережі

Мета освітньої програми: Метою освітньої програми є підготовка конкурентоздатних фахівців, які володіють загальнокультурними та професійними компетентностями, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з проєктування, впровадження та застосування інформаційно-комунікаційних систем та мереж у галузі електроніки, автоматизації та електронних комунікацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що сприяє соціальній стійкості та мобільності випускника на ринку праці.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка. Основний фокус освітньої програми зосереджений на професійну підготовку в області електронних комунікацій, мультимедійних технологій та інформаційних інтелектуальних мереж.

Особливості програми: Освітня програма, яка забезпечує гармонічне поєднання фундаментальних знань в галузі електроніки, автоматизації та електронних комунікацій та умінь з розробки, ремонту та експлуатації сучасного радіоелектронного та телекомунікаційного обладнання, створення мультимедійного контенту, веб-порталів, інтелектуальних мереж наступного покоління та «розумних» систем.