161 – Хімічні технології та інженерія

2023, 2020

Обговорення завершується: 17.05.2023

Спеціальність:  161 Хімічні технології та інженерія

Рівень освіти:  другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми:  ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

Гарант / Контактна особа:    Ольга Параска

email:     olgaparaska@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 10.09.2020

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Рівень освіти: другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми: Хімічні технології та інженерія

Керівник проектної групи: І.А Мандзюк, д. т. н., проф.

Контактна особа: Т.В.Іванішена itso77@ukr.net