161 – Хімічні технології та інженерія

2023, 2020

Рік введення в дію: 2023
Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 161 Хiмiчнi технологiї та iнженерiя

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Хімічні технології та інженерія

Гарант освітньої програми: I.А. Мандзюк, д.т.н., проф.