141 – Електропобутова техніка

2021

Обговорення завершується: 26.06.2021

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Електропобутова техніка

Керівник проектної групи: В.Д. Косенков, канд.техн.наук, професор

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати Горященку С.Л на електронну адресу gsl7@ukr.net