141 – Енергетичний менеджмент

2021

Обговорення завершується: 26.06.2021

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Енергетичний менеджмент

Керівник проектної групи: Л.А.Білий, д.т.н, професор

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати Майдану П. на електронну адресу maidanps@gmail.com