141 – Енергетичний менеджмент

2021, 2019

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Назва освітньої програми: Енергетичний менеджмент

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування теорій і методів фізики та інженерних наук, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі електричної інженерії за спеціальністю електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.Здатність аналізувати, моделювати, розробляти, оптимізувати (удосконалювати) та обслуговувати режими роботи електричних станцій, мереж та систем, електричних машин, електроприводів, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, що використовують традиційні та відновлювальні джерела енергії. Ключові слова: електроенергетичні, електротехнічні та електромеханічні системи та мережі, пристрої та устаткування, автоматизовані системи вимірювання, обліку та керування енергопостачанням.

Особливості програми: Програма передбачає поглиблену підготовку фахівців зі створення та застосування енергетичних систем традиційних, альтернативних та відновлювальних джерел енергії.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Назва освітньої програми: Енергетичний менеджмент

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування теорій і методів фізики та інженерних наук, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі електричної інженерії за спеціальністю електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.Здатність аналізувати, моделювати, розробляти, оптимізувати (удосконалювати) та обслуговувати режими роботи електричних станцій, мереж та систем, електричних машин, електроприводів, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, що використовують традиційні та відновлювальні джерела енергії. Ключові слова: електроенергетичні, електротехнічні та електромеханічні системи та мережі, пристрої та устаткування, автоматизовані системи вимірювання, обліку та керування енергопостачанням.

Особливості програми: Програма передбачає поглиблену підготовку фахівців зі створення та застосування енергетичних систем традиційних, альтернативних та відновлювальних джерел енергії.