133 – Машини та апарати легкої промисловості

2020

Обговорення завершується: 26.07.2020

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Машини та апарати легкої промисловості

Керівник проектної групи: С.В. Смутко, к.т.н., доц.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати Смутко С.В. на електронну адресу svsmutko@gmail.com