133 – Машини та апарати харчових виробництв

2020

Обговорення завершується: 26.07.2020

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Машини та апарати харчових виробництв

Керівник проектної групи: М.С. Стечишин, д.т.н., професор

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати Харжевському В.О. на електронну адресу vk.solidworks@gmail.com