133 – Галузеве машинобудування

2024, 2022

Обговорення завершується: 14.04.2024

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Рівень освіти: Другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми: Галузеве машинобудування

Гарант  (Керівник проєктної групи):     Світлана СМУТКО

Зауваження та пропозиції:  прохання надсилати Світлані Смутко  на електронну адресу   smutkosv@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 10.11.2022

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Рівень освіти: другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми: Галузеве машинобудування

Керівник проектної групи: С.В. Смутко, к.т.н., доцент

Контактна особа: Смутко С.В. електронна адреса: svsmutko@gmail.com;