133 – Галузеве машинобудування. Доктор філософії. Проєкти освітніх програм

2023

Обговорення завершується: 05.06.2023

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Рівень освіти: Третій (освітньо-науковий)

Назва освітньо-наукової програми: Галузеве машинобудування

Керівник проєктної групи (гарант):  Поліщук Олег Степанович, д.т.н., проф.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми –  Поліщуку О. С.,

 на електронну адресу  opolishchuk71@gmail.com