132 – Відновлення та технічний сервіс автомобілів

2023, 2020

Обговорення завершується:  03.06.2023

Спеціальність:  132 Матеріалознавство

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Відновлення та технічний сервіс автомобілів

Гарант / Контактна особа:   Павло Каплун

email:    kaplunp@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 26.06.2020

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Відновлення та технічний сервіс автомобілів

Керівник проектної групи: П.В.Каплун, д.т.н.,доцент

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати Дисі О. на електронну адресу tribosenator@gmail.com