132 – Відновлення та технічний сервіс автомобілів

2023, 2021, 2020

Обговорення завершується:  03.06.2023

Спеціальність:  132 Матеріалознавство

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Відновлення та технічний сервіс автомобілів

Гарант / Контактна особа:   Павло Каплун

email:    kaplunp@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 26.06.2021

Спеціальність: 132 Матеріалознаство 

Рівень освіти: перший (бакалаврський)

Назва освітньо-професійної програми: Відновлення та технічний сервіс автомобілів

Гарант  (Керівник проєктної групи):    Павло Каплун

Зауваження та пропозиції:  прохання надсилати гаранту освітньої програми – Павлу Каплуну на електронну адресу kaplunpavel@gmail.com

Обговорення завершується: 26.06.2020

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Відновлення та технічний сервіс автомобілів

Керівник проектної групи: П.В.Каплун, д.т.н.,доцент

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати Дисі О. на електронну адресу tribosenator@gmail.com