131 – Прикладна механіка. Доктор філософії. Проєкти освітніх програм

2023

Обговорення завершується: 10.08.2023

Спеціальність:131 Прикладна механіка

Рівень освіти: Третій (освітньо-науковий)

Назва освітньо-наукової програми: Прикладна механіка

Гарант/Контактна особа:    В’ячеслав ХАРЖЕВСЬКИЙ

email:      kharzhevskyi@khmnu.edu.ua