131 – Технології машинобудування

2023

Обговорення завершується: 20.08.2023р.

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Рівень освіти:  Другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми:  ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

Гарант/Контактна особа: Віталій ТКАЧУК

електронна адреса: tkachukvi@khmnu.edu.ua