131 – Технології машинобудування

2023

Обговорення завершується: 17.04.2023

Спеціальність: 131   Прикладна механіка

Рівень освіти: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)

Назва освітньо-професійної програми: ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

Гарант  (Керівник проєктної групи):   Володимир МИЛЬКО

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати  Володимиру МИЛЬКУ  на електронну адресу vlad.mylko@khmnu.edu.ua