126 – Інформаційні системи та технології 

2021, 2019

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Назва освітньої програми: Інформаційні системи та технології

Орієнтація освітньої програми: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти, майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з інформаційних систем та технологій, у процесі їх інноваційної освітньої, наукової та підприємницької діяльності, здатних до успішної професійної самореалізації, трансферу технологій та знань, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя.

Фокус програми, спеціалізації: Основний фокус освітньої програми полягає в розробленні і підтримці функціонування інформаційних технологій та систем з врахуванням методів, способів, засобів забезпечення якості, прийняття рішень, надійності, живучості та безпеки інформаційних технологій та систем, а також в проектуванні та розробленні засобів системи “Розумний будинок”, Інтернету речей та смарт-технологій.

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової та загальної підготовки.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Назва освітньої програми: Інформаційні системи та технології

Орієнтація освітньої програми: Розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів вищої освіти, майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з інформаційних систем та технологій, у процесі їх інноваційної освітньої, наукової та підприємницької діяльності, здатних до успішної професійної самореалізації, трансферу технологій та знань, адаптованих до потреб сучасного світу та викликів життя.

Фокус програми, спеціалізації: Основний фокус освітньої програми полягає в розробленні і підтримці функціонування інформаційних технологій та систем з врахуванням методів, способів, засобів забезпечення якості, прийняття рішень, надійності, живучості та безпеки інформаційних технологій та систем, а також в проектуванні та розробленні засобів системи “Розумний будинок”, Інтернету речей та смарт-технологій.

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової та загальної підготовки.