126 – Інформаційні системи і технології

2024, 2023

Обговорення завершується: 01.03.2024

Спеціальність:126 Інформаційні системи та технології

Рівень освіти: третій (освітньо-науковий).

Назва освітньо-наукової програми: Інформаційні системи та технології

Керівник проєктної групи (гарант): Тетяна ГОВОРУЩЕНКО, д.техн.н.,проф.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Тетяна ГОВОРУЩЕНКО на електронну адресу hovorushchenko@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 10.02.2023

Спеціальність: 126 Інформаційні системи і технології

Рівень освіти: третій (освітньо-науковий).

Назва освітньо-наукової програми: Інформаційні системи і технології

Керівник проєктної групи (гарант): Тетяна ГОВОРУЩЕНКО, д.техн.н.,проф.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Тетяна ГОВОРУЩЕНКО на електронну адресу hovorushchenko@khmnu.edu.ua