125 – Кібербезпека та захист інформації

2023

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 125 Кібербезпека та захист інформації

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Кібербезпека та захист інформації»

Мета освітньої програми: Підготовка висококваліфікованих та конкурентних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців, здатних розробляти, використовувати і впроваджувати технології інформаційної та/або кібербезпеки, пов’язані із реалізацією комплексного підходу до захисту інформації, у різних сферах професійної діяльності

Фокус програми, спеціалізації:  Акцент програми на здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері інформаційної та/або кібербезпеки, зокрема, щодо: організації комплексного захисту інформації, що обробляється (передається) в інформаційно- комунікаційних системах та мережах від несанкціонованих дій з інформацією, від витоку технічними каналами та від спеціальних впливів на засоби обробки інформації, а також інформації, що озвучується на об’єктах інформаційної діяльності, від витоку технічними каналами; встановлення та підтримки мереж та систем, їх конкретних компонентів; адміністрування системи управління даними, що дозволяють безпечно зберігати, запитувати, захищати та використовувати дані.