125 – Кібербезпека та захист інформації

2023

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 125 Кібербезпека та захист інформації

Назва освітньої програми: Кібербезпека та захист інформації

Мета програми:  Підготовка конкурентоздатних фахівців, які володіють загальнокультурними та професійними компетентностями у галузі кібербезпеки та захисту інформації, здатних розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру, пов’язані з аналізом, моніторингом та оцінюванням безпеки інформаційних систем, а також з тестуванням, впровадженням, підтримкою та адмініструванням програмного та апаратного забезпечення кіберзахисту. 

Фокус програми, спеціалізації:  Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю кібербезпека та захист інформації. Акцент програми зроблено на тестування, впровадження, підтримку та адміністрування інфраструктурного обладнання та програмного забезпечення кіберзахисту; аналіз заходів та ситуації з безпекою інформаційних систем; участь у реагуванні на кіберінциденти в кіберпросторі. 

Особливості програми:  Інтеграція знань з перспективних напрямів кібербезпеки та захисту інформації, зокрема, сучасних методів аналізу безпеки інформаційних систем, аналізу загроз інформаційної безпеки, аналізу систем захисту інформації та оцінки вразливостей, підтримки інфраструктури кіберзахисту, реагування на інциденти кібербезпеки.

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 125 Кібербезпека та захист інформації

Назва освітньої програми: Кібербезпека

Мета програми:  Підготовка конкурентоздатних фахівців, які володіють загальнокультурними та професійними компетентностями у галузі кібербезпеки та захисту інформації, здатних розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру, пов’язані з аналізом, моніторингом та оцінюванням безпеки інформаційних систем, а також з тестуванням, впровадженням, підтримкою та адмініструванням програмного та апаратного забезпечення кіберзахисту. 

Фокус програми, спеціалізації:  Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю кібербезпека та захист інформації. Акцент програми зроблено на тестування, впровадження, підтримку та адміністрування інфраструктурного обладнання та програмного забезпечення кіберзахисту; аналіз заходів та ситуації з безпекою інформаційних систем; участь у реагуванні на кіберінциденти в кіберпросторі. 

Особливості програми:  Інтеграція знань з перспективних напрямів кібербезпеки та захисту інформації, зокрема, сучасних методів аналізу безпеки інформаційних систем, аналізу загроз інформаційної безпеки, аналізу систем захисту інформації та оцінки вразливостей, підтримки інфраструктури кіберзахисту, реагування на інциденти кібербезпеки.