125 – Кібербезпека

2022, 2021

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Назва освітньої програми: Кібербезпека

Гарант освітньої програми: В.Ю. Тітова, к.т.н. доцент

Мета програми: Набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок та інших компетентностей для успішної професійної діяльності у галузі кібербезпеки, пов’язаної з розв’язуванням задач дослідницького та інноваційного характеру у сферах управління інформаційною безпекою об’єктів інформаційної діяльності та критичної інфраструктури і захисту конфіденційності, доступності та цілісності інформаційних активів від загроз та вразливостей.

Фокус програми, спеціалізації: Акцент програми зроблено на набуття знань, умінь та компетентностей в галузі управління інформаційною безпекою та дослідження, розробки та супроводу систем інформаційної безпеки та/або кібербезпеки на об’єктах інформаційної діяльності та критичної інфраструктури.

Особливості програми: Інтеграція знань з перспективних напрямів кібербезпеки, зокрема, сучасних методів аналізу та синтезу сучасних систем інформаційної безпеки в галузі управління інформаційною безпекою.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Назва освітньої програми: Кібербезпека

Гарант освітньої програми: В.Ю. Тітова, к.т.н. доцент

Мета програми: Набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок та інших компетентностей для успішної професійної діяльності у галузі кібербезпеки, пов’язаної з розв’язуванням задач дослідницького та інноваційного характеру у сферах управління інформаційною безпекою об’єктів інформаційної діяльності та критичної інфраструктури і захисту конфіденційності, доступності та цілісності інформаційних активів від загроз та вразливостей.

Фокус програми, спеціалізації: Акцент програми зроблено на набуття знань, умінь та компетентностей в галузі управління інформаційною безпекою та дослідження, розробки та супроводу систем інформаційної безпеки та/або кібербезпеки на об’єктах інформаційної діяльності та критичної інфраструктури.

Особливості програми: Інтеграція знань з перспективних напрямів кібербезпеки, зокрема, сучасних методів аналізу та синтезу сучасних систем інформаційної безпеки в галузі управління інформаційною безпекою.