123 – Комп’ютерна інженерія. Доктор філософії.

2022, 2020, 2017

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Назва освітньої програми: Комп’ютерна інженерія

Гарант освітньої програми: Т.О. Говорущенко. д.т.н., професор

Мета програми: Формування загальнокультурної та професійної компетентностей майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з комп’ютерної інженерії, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерної та системної ІТ-інженерії, а також здатних генерувати нові ідеї та реалізовувати їх у виробничій та науковій сферах, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія». Акцент на здатності ініціювати та автономно здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі комп’ютерної інженерії

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової, загальнонаукової, дослідницької, іншомовної та педагогічної підготовки

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Назва освітньої програми: Комп’ютерна інженерія

Гарант освітньої програми: Т.О. Говорущенко. д.т.н., професор

Мета програми: Формування загальнокультурної та професійної компетентностей майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з комп’ютерної інженерії, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерної та системної ІТ-інженерії, а також здатних генерувати нові ідеї та реалізовувати їх у виробничій та науковій сферах, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія». Акцент на здатності ініціювати та автономно здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі комп’ютерної інженерії

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової, загальнонаукової, дослідницької, іншомовної та педагогічної підготовки

Рік введення в дію: 2017

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Назва освітньої програми: Комп’ютерна інженерія

Мета програми: Формування загальнокультурної та професійної компетентностей майбутніх конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з комп’ютерної інженерії, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерної та системної ІТ-інженерії, а також здатних генерувати нові ідеї та реалізовувати їх у виробничій та науковій сферах, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія». Акцент на здатності ініціювати та автономно здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі комп’ютерної інженерії

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової, загальнонаукової, дослідницької, іншомовної та педагогічної підготовки