123 – Комп’ютерна інженерія. Доктор філософії. Проєкти освітніх програм

2022, 2020

Обговорення завершується: 15.07.2022.

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Рівень освіти: третій (освітньо-науковий).

Назва освітньо-наукової програми: Комп’ютерна інженерія

Керівник проєктної групи (гарант): Д.М.Медзатий, к.техн.н., доц.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Медзатому Д.М. на електронну адресу medzatyid@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 17.04.2020.

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Обговорення завершується: 17.04.2020.

Рівень освіти: третій (освітньо-науковий).

Назва освітньо-наукової програми: Комп’ютерна інженерія

Керівник проєктної групи (гарант): Т.О.Говорущенко, д.техн.н.,проф.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Говорущенко Т.О. на електронну адресу tat_yana@ukr.net