122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Доктор філософії. Проєкти освітніх програм

2022, 2019

Обговорення завершується: 16.03.2022

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Обговорення завершується: 16.03.2022

Рівень освіти: третій (освітньо-науковий).

Назва освітньо-професійної програми: Комп’ютерні науки

Керівник проектної групи: О.В. Бармак, д.т.н., професор

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Бармаку О.В. на електронну адресу: bagrijro@khnu.km.ua

Обговорення завершується: 18.03.2019

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Обговорення завершується: 18.03.2019

Рівень освіти: третій (освітньо-науковий).

Назва освітньо-наукової програми: Комп’ютерні науки

Керівник проєктної групи (гарант): О.В.Бармак, д.техн.н.,проф.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – Бармак О.В.