122 – Комп’ютерні науки

2022, 2021, 2020

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Назва освітньої програми: Комп’ютерні науки

Гарант освітньої програми: Р.О.Багрій. к.т.н., доцент

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер фахової професійної підготовки для вирішення задач інтелектуального аналізу інформації з довільн их предметних областей

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Назва освітньої програми: Комп’ютерні науки

Гарант освітньої програми: Р.О.Багрій. к.т.н., доцент

Мета програми: Формування загальнокультурних та професійних компетентностей фахівців з комп’ютерних наук, зд атних: виконувати професійні обов’язки у складі колективу з врахуванням особливостей майбутньої професії на посадах провідних фахівців та керівників команд розробників; розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі інформаційних технологій, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю комп’ютерні науки. Освітня програма націлена на поглиблення теоретичних та практичн их знань у сфері комп’ютерних наук з акцентом на формування навиків створення та практичної реалізації інновацій в галузі інформаційних технологій для різних

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер фахової професійної підготовки для вирішення задач інтелектуального аналізу інформації з довільн их предметних областей

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Назва освітньої програми: Комп’ютерні науки

Мета програми: Формування загальнокультурних та професійних компетентностей фахівців з комп’ютерних наук, зд атних: виконувати професійні обов’язки у складі колективу з врахуванням особливостей майбутньої професії на посадах провідних фахівців та керівників команд розробників; розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі інформаційних технологій, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій за спеціальністю комп’ютерні науки. Освітня програма націлена на поглиблення теоретичних та практичн их знань у сфері комп’ютерних наук з акцентом на формування навиків створення та практичної реалізації інновацій в галузі інформаційних технологій для різних

Особливості програми: Інноваційний та дослідницький характер фахової професійної підготовки для вирішення задач інтелектуального аналізу інформації з довільн их предметних областей