121 – Інженерія програмного забезпечення

2021, 2020, 2019, 2018, 2016

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 121 IНЖЕНЕРIЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Назва освітньої програми: Магістр з інженерії програмного забезпечення

Гарант освітньої програми: О.М. Яшина, к.т.н. доцент

Мета програми: Формування загальнокультурних та професійних компетентностей конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з інженерії програмного забезпечення, здатних ставити та розв’язувати складні задачі і проблеми з розроблення, забезпечення якості, впровадження та супроводу програмних засобів, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Особливості програми: Підготовка професіоналів з проєктування архітектури та розробки програмних систем, оптимізації та реінжинірингу програмного забезпечення , управління проектами та якістю, з вибором парадигм програмування та застосування машинного навчання.

Рік введення в дію: 2020

Рік введення в дію: 2020

Назва освітньої програми: Магістр з інженерії програмного забезпечення

Мета програми: Формування загальнокультурних та професійних компетентностей конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з інженерії програмного забезпечення, здатних ставити та розв’язувати складні задачі і проблеми з розроблення, забезпечення якості, впровадження та супроводу програмних засобів, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Особливості програми: Підготовка професіоналів з проєктування архітектури та розробки програмних систем, оптимізації та реінжинірингу програмного забезпечення , управління проектами та якістю, з вибором парадигм програмування та застосування машинного навчання.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 121 IНЖЕНЕРIЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Назва освітньої програми: Магістр з інженерії програмного забезпечення

Мета програми: Формування загальнокультурних та професійних компетентностей конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з інженерії програмного забезпечення, здатних ставити та розв’язувати складні задачі і проблеми з розроблення, забезпечення якості, впровадження та супроводу програмних засобів, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Особливості програми: Підготовка професіоналів з проєктування архітектури та розробки програмних систем, оптимізації та реінжинірингу програмного забезпечення , управління проектами та якістю, з вибором парадигм програмування та застосування машинного навчання.

Рік введення в дію: 2018

Спеціальність: 121 IНЖЕНЕРIЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Назва освітньої програми: Магістр з інженерії програмного забезпечення

Мета програми: Формування загальнокультурних та професійних компетентностей конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з інженерії програмного забезпечення, здатних ставити та розв’язувати складні задачі і проблеми з розроблення, забезпечення якості, впровадження та супроводу програмних засобів, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Особливості програми: Підготовка професіоналів з проєктування архітектури та розробки програмних систем, оптимізації та реінжинірингу програмного забезпечення , управління проектами та якістю, з вибором парадигм програмування та застосування машинного навчання.

Рік введення в дію: 2016

Спеціальність: 121 IНЖЕНЕРIЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Назва освітньої програми: Магістр з інженерії програмного забезпечення

Мета програми: Формування загальнокультурних та професійних компетентностей конкурентоздатних на ринку праці в Україні та за її межами фахівців з інженерії програмного забезпечення, здатних ставити та розв’язувати складні задачі і проблеми з розроблення, забезпечення якості, впровадження та супроводу програмних засобів, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Особливості програми: Підготовка професіоналів з проєктування архітектури та розробки програмних систем, оптимізації та реінжинірингу програмного забезпечення , управління проектами та якістю, з вибором парадигм програмування та застосування машинного навчання.