102 – Хімія

2020

Обговорення завершується: 24.06.2020

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Хімія

Керівник проектної групи: В. І. Кириченко, д. пед. н., проф.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми – завідувач кафедри Іванішина Т.В. на електронну адресу itso77@ukr.net