102 – Хімія

2020

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 102 Хiмiя

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Хімія

Гарант освітньої програми: В.I. Кириченко, д.пед.наук, проф.