102 – Хімія

2021, 2020

Обговорення завершується: 09.07.2021

Спеціальність: 102 Хімія

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Хімія

Керівник проектної групи: Т.В.Іванішена, к. т. н., доц.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми -Т.В.Іванішеній на електронну адресу itso77@ukr.net

Обговорення завершується: 26.06.2020

Спеціальність: 102 Хімія

Рівень освіти: перший (бакалаврський).

Назва освітньо-професійної програми: Хімія

Керівник проектної групи: Т.В.Іванішена, к. т. н., доц.

Зауваження та пропозиції: прохання надсилати гаранту освітньої програми -Т.В.Іванішеній на електронОбговорення завершується: 26.06.2020ну адресу itso77@ukr.net