101 – Екологія

2023, 2021

Обговорення завершується: 20.08.2023

Спеціальність: 101 ЕКОЛОГІЯ

Рівень освіти: Перший (бакалаврський)

Назва освітньо-професійної програми: ЕКОЛОГІЯ

Гарант  (Керівник проєктної групи):     Єфремова Ольга Олексіївна, доцент кафедри екології та біологічної освіти, кандидат технічних наук, доцент

Зауваження та пропозиції:  прохання надсилати Ользі Єфремовій  на електронну адресу    yefremovaoo@khmnu.edu.ua25efrem@gmail.com

Обговорення завершується: 10.06.2021

Спеціальність: 101 ЕКОЛОГІЯ

Рівень освіти: Перший (бакалаврський)

Назва освітньо-професійної програми: ЕКОЛОГІЯ

Гарант  (Керівник проєктної групи):     Єфремова Ольга Олексіївна, доцент кафедри екології та біологічної освіти, кандидат технічних наук, доцент

Зауваження та пропозиції:  прохання надсилати Ользі Єфремовій  на електронну адресу   yefremovaoo@khmnu.edu.ua25efrem@gmail.com