081 – Право

2024, 2021

Обговорення завершується: 20.06.2024

Спеціальність: 081 Право

Рівень освіти: Другий (магістерський)

Назва освітньо-професійної програми:  Право

Гарант  (Керівник проєктної групи):  Олександр ПУНДА

Зауваження та пропозиції:  прохання надсилати  Олександру ПУНДІ   на електронну адресу:  pundaol@khmnu.edu.ua

Обговорення завершується: 20.06.2021

Спеціальність: 081 «Право»

Обговорення завершується: 20.06.2021

Рівень освіти: другий (магістерський)

Освітня кваліфікація: магістр права

Назва освітньо-професійної програми: Освітньо-професійна «Право»

Контактна особа: Олександр Пунда oleksandrpunda@gmail.com