081 – Право

2021

Обговорення завершується: 20.06.2021

Спеціальність: 081 «Право»

Обговорення завершується: 20.06.2021

Рівень освіти: другий (магістерський)

Освітня кваліфікація: магістр права

Назва освітньо-професійної програми: Освітньо-професійна «Право»

Контактна особа: Олександр Пунда oleksandrpunda@gmail.com