081 – Право

2022, 2021, 2019, 2017

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 081 Право

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Право»

Мета освітньої програми: Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі права за спеціальністю «Право». Ключові слова: національна правова система, правові інститути, правові доктрини, правозастосування, правові явища, верховенство права, права та свободи людини, матеріальне і процесуальне право.

Особливості програми: Інтеграція систематизованих знань, умінь та навичок в здатність вирішувати на практиці складні спеціалізовані завдання у сфері регулювання правових відносин. Для організації зв’язку з практикою планується вивчення декількох навчальних дисциплін за напрямами діяльності юридичних служб органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, судів, прокуратури, адвокатських служб та нотаріусів Хмельницької області, під час яких студенти вирішуватимуть питання застосування правових положень в сфері регулювання певних суспільних відносин.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 081 Право

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Право»

Мета освітньої програми: Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі права за спеціальністю «Право». Ключові слова: національна правова система, правові інститути, правові доктрини, правозастосування, правові явища, верховенство права, права та свободи людини, матеріальне і процесуальне право.

Особливості програми: Інтеграція систематизованих знань, умінь та навичок в здатність вирішувати на практиці складні спеціалізовані завдання у сфері регулювання правових відносин. Для організації зв’язку з практикою планується вивчення декількох навчальних дисциплін за напрямами діяльності юридичних служб органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, судів, прокуратури, адвокатських служб та нотаріусів Хмельницької області, під час яких студенти вирішуватимуть питання застосування правових положень в сфері регулювання певних суспільних відносин.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 081 Право

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Право»

Мета освітньої програми: Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі права за спеціальністю «Право». Ключові слова: національна правова система, правові інститути, правові доктрини, правозастосування, правові явища, верховенство права, права та свободи людини, матеріальне і процесуальне право.

Особливості програми: Інтеграція систематизованих знань, умінь та навичок в здатність вирішувати на практиці складні спеціалізовані завдання у сфері регулювання правових відносин. Для організації зв’язку з практикою планується вивчення декількох навчальних дисциплін за напрямами діяльності юридичних служб органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, судів, прокуратури, адвокатських служб та нотаріусів Хмельницької області, під час яких студенти вирішуватимуть питання застосування правових положень в сфері регулювання певних суспільних відносин.

Рік введення в дію: 2017

Спеціальність: 081 Право

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Право»

Мета освітньої програми: Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі права за спеціальністю «Право». Ключові слова: національна правова система, правові інститути, правові доктрини, правозастосування, правові явища, верховенство права, права та свободи людини, матеріальне і процесуальне право.

Особливості програми: Інтеграція систематизованих знань, умінь та навичок в здатність вирішувати на практиці складні спеціалізовані завдання у сфері регулювання правових відносин. Для організації зв’язку з практикою планується вивчення декількох навчальних дисциплін за напрямами діяльності юридичних служб органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, судів, прокуратури, адвокатських служб та нотаріусів Хмельницької області, під час яких студенти вирішуватимуть питання застосування правових положень в сфері регулювання певних суспільних відносин.