076 – Підприємництво, торгівля та комерційна логістика

2023

Обговорення завершується: 10.02.2023

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: Підприємництво, торгівля та комерційна логістика

Керівник проектної групи: Л. С. Любохинець, д.екон.н., доц

Контактна особа – Любохинець Лариса Сергіївна,  електронна адреса:  lubohinets@ukr.net