076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

2022

Обговорення завершується:  22.08.2022

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Обговорення завершується: 22.08.2022

Рівень освіти: третій (освітньо-науковий)

Назва освітньо-професійної програми: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Керівник проєктної групи (гарант): Ольга ГОНЧАР, д.е.н., проф.

Контактна особа: Ольга ГОНЧАР o.i.gonchar@i.ua