076 – Підприємництво та торгівля

2023

Обговорення завершується: 10.02.2023

Спеціальність:  076  Підприємництво та торгівля

Рівень освіти:  третій (освітньо-науковий)

Назва освітньо-наукової програми: ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ

Керівник проєктної групи:  Ольга ГОНЧАР, д.екон.н., проф.

Контактна особа: Ольга ГОНЧАР o.i.gonchar@i.ua