073 – Бізнес-адміністрування

2023, 2022

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 073 “Менеджмент”

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації:  Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю «Менеджмент», спрямована на підготовку фахівців, здатних системно мислити, забезпечувати ефективний розвиток та підтримувати стійкість бізнес-структур до зовнішніх та внутрішніх збурень.

Особливості програми: Програма дозволяє забезпечити синергію сучасних теорій управління та практичного досвіду. Спрямована на розвиток практичних управлінських компетентностей з урахуванням освітніх та ділових інтересів здобувачів вищої освіти та основних стейкхолдерів. Практично зорієнтована на реальний бізнес, лідерство, використання передових практик управління бізнес-структурами, а також особистісний розвиток здобувача вищої освіти. Можливість вибору англомовних курсів та міжнародної мобільності

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю «Менеджмент», спрямована на підготовку фахівців, здатних системно мислити, забезпечувати ефективний розвиток та підтримувати стійкість бізнес-структур до зовнішніх та внутрішніх збурень.

Особливості програми: Програма дозволяє забезпечити синергію сучасних теорій управління та практичного досвіду. Спрямована на розвиток практичних управлінських компетентностей з урахуванням освітніх та ділових інтересів здобувачів вищої освіти та основних стейкхолдерів. Практично зорієнтована на реальний бізнес, лідерство, використання передових практик управління бізнес-структурами, а також особистісний розвиток здобувача вищої освіти. Можливість вибору англомовних курсів та міжнародної мобільності