051 – Економічна безпека

2021, 2019

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 051 ЕКОНОМIКА

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Економічна безпека»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками в сфері економічної безпеки; формування та розвиток загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері економічної безпеки на мікро-, мезо- і макрорівнях.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю Економіка

Особливості програми: Міждисциплінарна підготовка фахівців з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, здатні приймати управлінські рішення у сфері економічної безпеки, самостійно розв’язувати комплексні проблеми щодо уникнення і попередження ризиків та загроз безпеці на макро-, мезо- і мікрорівнях, формувати і супроводжувати функціонування систему захисту економічних інтересів. Залучення фахівців-практиків для проведення занять.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 051 ЕКОНОМIКА

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма «Економічна безпека»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками в сфері економічної безпеки; формування та розвиток загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері економічної безпеки на мікро-, мезо- і макрорівнях.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю Економіка

Особливості програми: Міждисциплінарна підготовка фахівців з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, здатні приймати управлінські рішення у сфері економічної безпеки, самостійно розв’язувати комплексні проблеми щодо уникнення і попередження ризиків та загроз безпеці на макро-, мезо- і мікрорівнях, формувати і супроводжувати функціонування систему захисту економічних інтересів. Залучення фахівців-практиків для проведення занять.