035 – Філологія. Прикладна лінгвістика

2023, 2021, 2020, 2019

Рік введення в дію: 2023

Спеціальність: 035 Фiлологiя

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Філологія. Прикладна лінгвістика

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців з прикладної лінгвістики, здатних ефективно вирішувати актуальні практичні проблеми та виконувати складні спеціалізовані завдання, пов’язані з аналізом усного та писемного мовлення, створенням, перекладом та автоматичною обробкою текстів у різноманітних галузях науки та техніки, а також у сучасному медіапросторі з використанням новітніх інформаційних технологій.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спеціальна освіта у галузі гуманітарних наук за спеціальністю філологія, з поглибленим вивченням англійської мови та фахових лінгвістичних дисциплін, спрямованих на аналіз, редагування, переклад (зокрема автоматизований) та комп’ютерну обробку текстової інформації в різних галузях суспільного життя, здобуття базових навичок копірайтингу та SMM.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 035 Фiлологiя

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Філологія. Прикладна лінгвістика

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців з прикладної лінгвістики, здатних ефективно вирішувати актуальні практичні проблеми та виконувати складні спеціалізовані завдання, пов’язані з аналізом усного та писемного мовлення, створенням, перекладом та автоматичною обробкою текстів у різноманітних галузях науки та техніки, а також у сучасному медіапросторі з використанням новітніх інформаційних технологій.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Особливості програми: Інтегрована освіта з прикладним спрямуванням, поєднання лінгвістичного та аналітичного мислення, наявність елективних курсів професійного спрямування, орієнтація навчання на особистий успіх студента та розвиток його навчальної автономії; ефективні заходи активізації та заохочення до пошуково-дослідницької діяльності; можливість брати участь у міжнародних семінарах і вебінарах, студентських програмах обміну.

Рік введення в дію 2020

Спеціальність: 035 Фiлологiя

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Філологія. Прикладна лінгвістика

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців з прикладної лінгвістики, здатних ефективно вирішувати актуальні практичні проблеми та виконувати складні спеціалізовані завдання, пов’язані з аналізом усного та писемного мовлення, створенням, перекладом та автоматичною обробкою текстів у різноманітних галузях науки та техніки, а також у сучасному медіапросторі з використанням новітніх інформаційних технологій.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Особливості програми: Інтегрована освіта з прикладним спрямуванням, поєднання лінгвістичного та аналітичного мислення, наявність елективних курсів професійного спрямування, орієнтація навчання на особистий успіх студента та розвиток його навчальної автономії; ефективні заходи активізації та заохочення до пошуково-дослідницької діяльності; можливість брати участь у міжнародних семінарах і вебінарах, студентських програмах обміну.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 035 Фiлологiя

Назва освітньої програми: Освітньо-професійна програма Філологія. Прикладна лінгвістика

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців з прикладної лінгвістики, здатних ефективно вирішувати актуальні практичні проблеми та виконувати складні спеціалізовані завдання, пов’язані з аналізом усного та писемного мовлення, створенням, перекладом та автоматичною обробкою текстів у різноманітних галузях науки та техніки, а також у сучасному медіапросторі з використанням новітніх інформаційних технологій.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Особливості програми: Інтегрована освіта з прикладним спрямуванням, поєднання лінгвістичного та аналітичного мислення, наявність елективних курсів професійного спрямування, орієнтація навчання на особистий успіх студента та розвиток його навчальної автономії; ефективні заходи активізації та заохочення до пошуково-дослідницької діяльності; можливість брати участь у міжнародних семінарах і вебінарах, студентських програмах обміну.