035 – Германська філологія та перекладознавство: Англійська мова та друга іноземна мова.

2022

Обговорення завершується: 15.07.2022

Спеціальність: 035 Філологія

Рівень освіти: другий (магістерський).

Назва освітньо-професійної програми: “Германська філологія та перекладознавство: Англійська мова та друга іноземна мова”

Керівник проектної групи: Ю. П. Бойко, д.філ.н., проф.

Контактна особа: Бойко Ю.П., pereklad.khnu@gmail.com