017 – Фізична культура і спорт

2022, 2021, 2020

Рік введення в дію: 2022

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт

Назва освітньої програми: Фізична культура і спорт

Гарант освітньої програми: Є. О. Павлюк, д.пед.н., доц.

Мета програми: Підготовка фахівців, здатних виявляти та ефективно розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми інноваційного та наукового характеру у сфері фізичної культури і спорту.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі освіти/педагогіки за спеціальністю фізична культура і спорт. Забезпечення формування компетентностей здобувачів вищої освіти у сфері фізичної культури і спорту, здатних здійснювати кваліфіковану спортивну підготовку з урахуванням спортивного відбору та орієнтації молоді до занять різними видами рухової активності.

Особливості програми: Освітньо-професійна програма узгоджується з регіональною цільовою програмою розвитку фізичної культури і спорту та передбачає використання засобів фізичної культури і спорту з метою спортивного відбору та орієнтації суб’єктів фізичної культури і спорту на основі урахування фізичних, морфологічних, психологічних та фізіологічних показників.

Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт

Назва освітньої програми: Фізична культура і спорт

Гарант освітньої програми: Є. О. Павлюк, д.пед.н., доц.

Мета програми: Підготовка фахівців, здатних виявляти та ефективно розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми інноваційного та наукового характеру у сфері фізичної культури і спорту.

Фокус програми, спеціалізації: Спеціальна освіта в галузі освіти/педагогіки за спеціальністю фізична культура і спорт. Забезпечення формування компетентностей здобувачів вищої освіти у сфері фізичної культури і спорту, здатних здійснювати кваліфіковану спортивну підготовку з урахуванням спортивного відбору та орієнтації молоді до занять різними видами рухової активності.

Особливості програми: Освітньо-професійна програма узгоджується з напрямами діяльності органів державного самоврядування у сфері фізичної культури та спорту та передбачає формування здатності надавати кваліфіковану спортивну підготовку з урахуванням використання засобів фізичної культури і спорту з метою спортивного відбору та орієнтації суб’єктів фізичної культури і спорту на основі урахування фізичних, морфологічних, психологічних та фізіологічних показників.

Рік введення в дію: 2020

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт

Назва освітньої програми: Фізична культура і спорт

Гарант освітньої програми: Є. О. Павлюк, д.пед.н., доц.

Мета програми: Підготовка фахівців, здатних виявляти та ефективно розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми інноваційного та наукового характеру у сфері фізичної культури і спорту, зокрема в різних напрямах спорту.

Фокус програми, спеціалізації: Забезпечення професійної підготовки здобувачів вищої освіти у сфері фізичної култури і спорту, здатних здійснювати спортивний відбір та орієнтацію молоді до занять різними видами рухової активності.

Особливості програми: Освітньо-професійна програма узгоджується з регіональною цільовою програмою розвитку фізичної культури і спорту та передбачає використання засобів фізичної культури і спорту з метою спортивного відбору та орієнтації суб’єктів фізичної культури і спорту на основі урахування фізичних, морфологічних, психологічних та фізіологічних показників.