014 – Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська)

2023, 2021, 2019

Рік введення в дію: 2023
Рік введення в дію: 2021

Спеціальність: 014 Середня освіта

Назва освітньої програми: Середня освіта (мови і літератури (польська, українська))

Гарант освітньої програми: I.В. Горячок, к.пед.н.,доц.

Мета програми: Формування особистості фахівця, який здатний вирішувати типові професійні завдання щодо організації і здійснення навчально-виховного процесу у вивченні польської мови і літератури та української мови і літератури та володіє професійно вагомими якостями особистості вчителя.

Фокус програми, спеціалізації: Формування особистості фахівця, який здатний вирішувати типові професійні завдання щодо організації і здійснення навчально-виховного процесу у вивченні польської мови і літератури та української мови і літератури та володіє професійно вагомими якостями особистості вчителя.

Особливості програми: Формування особистості фахівця, який здатний вирішувати типові професійні завдання щодо організації і здійснення навчально-виховного процесу у вивченні польської мови і літератури та української мови і літератури та володіє професійно вагомими якостями особистості вчителя.

Рік введення в дію: 2019

Спеціальність: 014 Середня освіта

Назва освітньої програми: Середня освіта (мови і літератури (польська, українська))

Гарант освітньої програми: I.В. Горячок, к.пед.н.,доц.

Мета програми: формування особистості фахівця, який здатний вирішувати типові професійні завдання щодо організації і здійснення навчально-виховного процесу у вивченні польської мови і літератури та української мови і літератури та володіє професійно вагомими якостями особистості вчителя.

Фокус програми, спеціалізації: Загальна. Акцент на здатності організовувати і здійснювати навчально-виховний процес з польської мови і літератури та української мови і літератури.

Особливості програми: Міждисциплінарна підготовка фахівців з польської та української філології, що надає право її викладання у загальноосвітніх навчальних закладах.