Факультет технологій та дизайну

Декан факультету
технологій і дизайну –
Домбровський А.Б.,
к.т.н., професор

Історична довідка

Факультет був створений у 1967 році.

Підготовка бакалавра зі швейного виробництва завершується набуттям робітничої професії і присвоєнням виробничого розряду. При факультеті функціонує студентський Будинок моделей і школа манекенниць. Студенти факультету – постійні учасники міжнародних і всеукраїнських конкурсів моди, на яких виборюють високі місця.

Кафедри тісно співпрацюють з підприємствами, організаціями, закладами та фірмами міст і областей України шляхом розробки рекомендацій щодо покращення їх діяльності на підставі угод про творчу співдружність і господарчих договорів. Інститут налагодив зв’язки з багатьма провідними навчальними та науковими закладами України.

На факультеті функціонують магістратура, аспірантура і докторантура. З 2005 року діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра» і «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів».

До наукових досліджень викладачів широко залучаються студенти. Результати досліджень обговорюються на університетських і міжвузівських наукових конференціях, публікуються в наукових журналах. Студенти гідно представляють університет і займають призові місця на всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт, творчих конкурсах.

Значні зусилля викладачі факультету докладаються в напрямку виховання студентської молоді. 34 викладачі є кураторами академічних груп факультету і перебувають у курсі подій, що відбуваються у житті студентів.

Найсвідоміша студентська молодь і сама бере безпосередню участь в організації свого буття в нашому університеті, оскільки окремі студенти факультету є членами вченої ради ФТіД та вченої ради Хмельницького національного університету. Багато насущних проблем вирішується під час “круглих” столів-зустрічей з ректором ХНУ М.Є. Скибою. А студентська рада факультету та студентська рада гуртожитку №5 – це ті енергетичні джерела, що постійно працюють, надихаючи всіх студентів на кращу самоорганізацію у навчанні, побуті, суспільно корисній праці та відпочинку.

Студенти факультету мають змогу проходити військову підготовку в Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького і після 4-го курсу отримати звання офіцера.

Структура

За 5 спеціальностями на факультеті навчається близько 1000 студентів денної та заочної форм навчання. Сьогодні на факультеті технологій і дизайну працює 103 викладачі, з них 3 доктори наук, професори, 52 кандидати наук, доценти. Відсоток викладачів з науковими ступенями на факультеті складає 70,1%.

За 5 спеціальностями на факультеті навчається близько 1000 студентів денної та заочної форм навчання. Сьогодні на факультеті технологій і дизайну працює 103 викладачі, з них 3 доктори наук, професори, 52 кандидати наук, доценти. Відсоток викладачів з науковими ступенями на факультеті складає 70,1%.

Кафедри:

• Кафедра дизайну

• Кафедра рисунку та проектної графіки

• Кафедра технології і конструювання швейних виробів

• Кафедра технології і конструювання виробів із шкіри

• Кафедра хімії та хімічної інженерії

Підготовка фахівців:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

№ п/пГалузь знаньНапрям підготовки
1.Текстильна та легка промисловістьТехнологія виробів легкої промисловості
2.Хімічна технологія та інженеріяХімічна технологія
3.МистецтвоДизайн
4.Природничі наукиХімія*

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

№ п/пСпеціальностіСпеціалізації
1.Конструювання та технології швейних виробівМоделювання швейних виробів
Конструювання швейних виробів
Технологія швейних виробів
2.Проектування взуття та галантерейних виробівКонструювання взуття, шкіргалантерейних та лимарних виробів
Технологія взуття, шкіргалантерейних та лимарних виробів
3.Текстильна хімія і опоряджувальні виробництваХіміко-екологічний контроль та управління виробництвом
4.Технічна електрохімія
5.ДизайнГрафічний дизайн та реклама
Дизайн інтер’єру і меблів
Дизайн одягу

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

№ п/пСпеціальності
1.Конструювання та технології швейних виробів
2.Проектування взуття та галантерейних виробів
3.Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька 112а, Хмельницький національний університет, 2-й учбовий корпус

Телефони: (0382) 72-83-93

Адреса ел.пошти: ftd@khnu.km.ua